خط مشی مسئولیت سازمانی و كیفیت

شركت‌ حمید‌صنعت‌فرد با ماموریت تولید قطعات ‌و مجموعه‌های ‌خودرویی برای ایجاد رضایت مندی و حفظ مشتریان و همچنین تامین منافع ذی نفعان سازمان، سیستم مدیریت كیفیت را مطابق الگوی استـانـدارد IATF 16949:2016 و الـزامـات مشتـریان سازمان با اعتقاد و پایبندی به اصولی مانند سیاست ضد ارتشاء، اصول رفتاری مناسب در محیط کار و برخورد با همکاران، سیاست اخلاقی افشاگری، و کسب و اشتراک گذاری دانش و تجربه سازمانی فراگرفته شده، پایه گذاری نموده و بستر مناسبی را جهت بهبود مستمر و اثربخشی آن فراهم آورده است، تا از دستیابی به اهداف زیر اطمینان حاصل نماید:

 • ارتقاء سطح كیفیت محصولات تولیدی.

 • ارتقاء ایمنی محصول و پرسنل سازمان.

 • بالا بردن قابلیت تغییرات مهندسی جهت افزایش كیفیت و كاهش قیمت محصولات.

 • توسعه بازار و نفوذ در بازارهای جدید با در نظر داشتن نیازمندی های حال و آینده مشتریان.

 • افزایش صلاحیت علمی و عملی كاركنان و توسعه فرهنگ كیفیت در سازمان.

 • افزایش رضایتمندی مشتریان.

 • افزایش انگیزش کارکنان.

 • افزایش میزان فروش محصولات.

 • افزایش بازدهی بهرور جامع.

 • بالا بردن راندمان کاری تولید با پیاده سازی روش ها و متدهای روز(تجهیزات و برنامه ریزی).

 • بهبود مستمر كلیه فرایندها.

 • هدفگذاری برای كاهش ضایعات تا رسیدن به ضایعات صفر.

كاركنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده كه با ارزش ترین سرمایه های شركت به شمار می روند، پشتیبان ما در تحقق اهداف سازمان هستند.

ما به افکار و ایده های كاركنان احترام گذاشته و  با ایجاد و توسعه روحیه کار گروهی در سازمان؛ زمینه را جهت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها فراهم می سازیم.

این خط مشی از طریق آموزش های لازم به همكاران، در كلیه سطوح شركت منتقل شده و به منظور حصول اطمینان از تداوم آن با مقاصد سازمانی و هماهنگی با اهداف سازمان، به صورت سالیانه بررسی و در صورت نیاز  بازنگری می گردد.

کیفیت محصولات به خوبی می توانند بهترین راهگشای اهداف شرکت باشند.